Laatste update: 17/09/2020

Deze Website maakt gebruik van cookies. Dit beleid informeert u over de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren.

(a) Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een klein bestand dat meestal bestaat uit letters en cijfers, dat door de webserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer wordt gestuurd (of een ander apparaat dat met internet is verbonden, bijvoorbeeld een smartphone of een tablet) wanneer u deze Website bezoekt.

Een cookie bevat over het algemeen de naam van de website waarvan die afkomstig is, de gebruiksduur (de tijdsduur dat die op uw apparaat blijft staan) en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Er kunnen twee soorten cookies worden gebruikt: tijdelijke en permanente cookies. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het eind van uw browsersessie. Permanente cookies blijven langer op uw apparaat staan, de tijdsduur is specifiek voor elke cookie en geldt tot de vervaldatum daarvan (tenzij die eerder door de gebruiker wordt verwijderd).

Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen wanneer ze meerdere pagina’s van een website bezoeken en om gebruikers te identificeren die terugkeren naar een website.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen we u naar ons Privacybeleid.

(b) Voor welke doeleinden gebruikt deze Website cookies

Veel cookies op deze Website voeren belangrijke functies of diensten uit die u hebt aangevraagd of zorgen voor beveiliging, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Ontex en zijn dienstverleners kunnen cookies gebruiken om geaggregeerde gegevens te verzamelen om een goed beheer van haar website te verzekeren en om de navigatie op haar Website te verbeteren. We kunnen dergelijke apparaten gebruiken om informatie over onze systemen bij te houden en bezoekerscategorieën te identificeren op basis van bijvoorbeeld IP-adres, domein, browsertype en de bekeken pagina’s. Deze informatie wordt doorgegeven aan onze webmasters die deze gebruiken om het aantal bezoekers op verschillende onderdelen van de Website te analyseren en zo te zorgen dat onze Website een nuttige en efficiënte bron van informatie is.

(c) Welke soorten cookies gebruikt deze Website?

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende soorten cookies die Ontex op deze Website gebruikt, hun doel(en) en de gebruiksduur.

1. Analytische cookies

2. Cookies de prestaties

1. XSRF-TOKEN (from .orizonondemand.com): Similar to the XSRF-TOKEN cookie mentioned earlier for `ontexlms.devmoves.co.uk`, this cookie is also used for security purposes to prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. It ensures that every request made to the server from a form or interactive element on the website is accompanied by a unique, session-specific token. The server verifies this token to confirm the legitimacy of the request, thus safeguarding the website and its users from unauthorized actions. This cookie is set to expire on 19th January 2024.

2. orizonondemandsession (from .orizonondemand.com): This appears to be a session cookie specific to the Orizon on Demand platform. Session cookies are essential for maintaining a consistent and secure user session on a website. They track user actions and preferences throughout their visit, ensuring that their interactions (like logins, language preferences, or progress in a session) are remembered and remain consistent. This is particularly important for platforms that require user authentication or have a personalised user interface, like Ontex does. The expiration for this cookie is also set to 19th January 2024.

d) Hoe kunt u de cookies beheren die door de Website worden gebruikt?

Als u het gebruik van cookies door de Website wilt voorkomen, als u cookies wilt verwijderen of nieuwe cookies op uw apparaat wilt toestaan, kunt u de instellingen van uw browser zo wijzigen dat cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies naar uw apparaat worden verzonden. Cookies kunnen op verschillende manieren worden beheerd. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie over het aanpassen of wijzigen van de instellingen van uw browser of het cookie consent management platform:

Als u cookies uitschakelt die door de Website worden gebruikt of als u cookies verwijdert die al door de Website op uw apparaat zijn geïnstalleerd, kan dit gevolgen hebben wanneer u op de Website surft (u kunt bijvoorbeeld bepaalde delen van de Website niet bekijken of geen gepersonaliseerde informatie ontvangen wanneer u de Website bezoekt)..

(e) Bijwerken van dit Cookiebeleid

Als Ontex wijzigingen doorvoert in zijn cookiepraktijken, worden deze wijzigingen opgenomen in een bijgewerkte versie van dit beleid. Wij zullen u ook informeren over deze wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit beleid aan te passen. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving, behoudt ONTEX zich het recht voor dit beleid van tijd tot tijd aan te passen aan de technologische vooruitgang, wettelijke en reglementaire wijzigingen en goede bedrijfspraktijken.